Jord- og

betonarbejde

Højtvands-

sikring

Flisebelægning

Jord- og

betonarbejde

Tømrer- og

snedkerarbejde

Specialopgaver

Sikkerhed for

kvalitet

Kontakt

PJ entreprise

Kloakering

Billedgalleri

Alle former for byggemodning, udgravning, betonarbejde, fundamenter, støbning, færdiggørelse

Fra første spadestik til færdig grund


PVi udfører alt fra afgravning af muld, terrænregulering, byggemodning, udgravning til kældre til gravning for vand, kloak, dræn, fjernvarme, el. m.v.


Vi foretager også planering af haver, etablering af haveanlæg og ny- og omlægning af indkørsler og terrasser.

   

Og vi støber alle former for sokler til nye huse, tilbygninger, terrasser, maskinhuse, punktfundamenter, stribefundamenter, gulve, trapper, flagstænger og hvad der ellers kræver en stærk beton.