Sikkerhed for

kvalitet

Højtvands-

sikring

Flisebelægning

Jord- og

betonarbejde

Tømrer- og

snedkerarbejde

Specialopgaver

Sikkerhed for

kvalitet

Kontakt

PJ entreprise

Kloakering

Garanti for godt arbejde er med i prisen


PJ Entreprise er med i følgende garantiordninger:

Dansk Byggeri - Byg-garantiordningen

PJ Entreprise er medlem af Dansk Byggeri og BYG's garantiordning, ligesom vi er godkendt af Kloakmesterens Kvalitetskontrol. Byggarantien dækker eventuelle fejl og mangler, uden at du som kunde lider økonomisk tab. Byggarantien sikrer private forbrugere 5 års fuld garanti og en dækning mod sjusk, fejl og eventuelle mangler.

Læs mere på www.byggaranti.dk


Byggeriets kvalitetskontrol

Byggeriets Kvalitetskontrol er en godkendt kontrolinstans på autorisationsområderne kloak, el og vvs. (Alle aut. kloakmestre skal være tilmeldt en godkendt kontrolinstans. Lovkrav).

Læs mere på www.byggekvalitet.dk