Tømrer- og

snedkerarbejde

Højtvands-

sikring

Flisebelægning

Jord- og

betonarbejde

Tømrer- og

snedkerarbejde

Specialopgaver

Sikkerhed for

kvalitet

Kontakt

PJ entreprise

Kloakering

Billedgalleri

Nybygninger, træhuse, småreparationer, tagkonstruktioner


Fra helt nye konstruktioner til en enkelt liste


Vi kan også løse alle opgaver inden for tømrer- og snedkeropgaver i forbindelse med nybyggeri, renoverings-, eller vedligeholdelsesarbejde.


Vi kan bl.a. tilbyde lægning af gulve, facadebeklædning, terrasser i træ, altaner, ny- og ombygning af sommerhuse, spændende forslag på udestuer, bygning af garager og carporte, udskiftning af vinduer og døre og meget mere.


Kontakt os og hør nærmere og få en god pris.